Privacybeleid

Boss Rental B.V. (hierna: “Boss”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

Boss gebruikt uw persoonlijke gegevens echter en alleen om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor marketingdoeleinden als u hiertoe toestemming heeft gegeven.

In onderstaande verklaring staat vermeld hoe Boss omgaat met de opgevraagde informatie en voor welke doeleinden deze zullen worden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

Welke gegevens worden er opgeslagen?
Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. U kunt hierbij denken aan:

  • Afname en levering van onze producten: bij het huren of kopen van producten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens;
  • ​​​​​​​Het aanvragen van producten of diensten via onze websites: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een product.

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?
Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor:

  • Het verwerken van bestellingen en retouren;
  • Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven;
  • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Boss bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?
U heeft (eenmaal per jaar) het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens. Mochten uw gegevens onjuist,  incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via info@bossrental.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Boss maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

Wijzigingen in de privacyverklaring
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact
Boss Rental B.V.
Eindhovensebaan 3
5504 JA  VELDHOVEN
E. info@bossrental.nl